مرور رده

نرم افزار گروه فکر خلاق

نرم افزار بادکش درمانی

✶ آموزش بادکش گذاری به صورت تصویری و مرحله به مرحله (خیلی مهم) ✶ انواع بادکش های درمانی به صورت تصویری (خیلی مهم) ✶ بیان کاربرد انواع بادکش ها در درمان بیماری ها ✶ معرفی جایگاه بادکش در طب ✶ بادکش یا لیوان انداختن ✶ انواع بادکش